GTK:n logo ylänauhassa
GTK/ Tietoaineistot/ Maaperäkartan käyttöopas/ maalajit

 

Maaperäkartoituksen maastotyöt

 

 
 

Maaperäkartoituksen maastotöitä edeltää aineiston keruu, jonka yhteydessä selvitetään aluetta koskevat aikaisemmat geologiset kartoitukset havaintoineen sekä muut alueen geologista kehitystä käsittävät tutkimukset julkaisuineen. Kartoitettavalta alueelta valmistetaan työpohjat, joina aikaisemmin käytettiin päällekkäin liitettyjä 1 : 10 000 -mittakaavaisia ilmakuvia ja muovikopioita uusimmasta saatavissa olevasta Maanmittauslaitoksen (MML) perus- tai maastokartta-aineistosta. Nykyisin on siirrytty ESPA- järjestelmään mukaisiin ilmakuviin ja MML:n maastotietokantaan. Alueen maaperästä suoritetaan alustava ilmakuva- ja karttatulkinta, jossa huomioidaan myös ennakkoon otettujen ja analysoitujen maanäytteiden antama tieto alueella esiintyvistä maalajityypeistä. Itse maaperäkartoitus tehdään maastossa metrin mittaista kairaa sekä lapiota hyväksi käyttäen. Näin saatujen maalajihavaintojen ja maastossa jatketun ilmakuva- ja karttatulkinnan perusteella tehdään maalajien ja maaperämuodostumien kuviorajaukset työpohjille tai maastotallentimille. Maastossa vaikeasti määritettävistä maalajeista otetaan tarpeen mukaan näytteitä laboratoriotutkimuksia varten. Maaperäkartoituksen yhteydessä tehdyt kairaukset ja luotaukset maapeitteen paksuuden ja laadun tarkentamiseksi täydentävät niin ikään maastotöiden jälkeen viimeisteltävää kuviorajausta. Maastosta tallennetaan maaperägeologisia havaintoja liitettäväksi geotietoytimeen Maaperätiedon kohdemallissa (1999/2001) määritellyn tietosisällön mukaisesti.

 

Oheisia kuvia klikkaamalla saat ne avautumaan suurempina omiin ikkunoihinsa >>

maastotöitä metsässä
Maastotöitä pehmeikköalueella
Maastotöitä rantavyöhykkeellä
   
 
Sivun alkuun
 
< Uudemmat karttatuotteet Maaperäkartan käyttöoppaan etusivulle Maaperä >
 

Paluu tietoarkistoon GTK:n etusivulle

painonappi, linkki palautesivulle painonappi, linkki asiahakulomakkeelle painonappi, linkki tekijänoikeustietoihin
ohut alanauha
gtk:n logo, linkki pääsivulle