GTK:n logo ylänauhassa
GTK/ Tietoaineistot/ Maaperäkartan käyttöopas/maaperä ja maalajit

Jäätikköjokimuodostumat

 
Kasaantumismuodot
 

Reunamuodostumat

Huomattavia sulamisvesien kerrostamia muodostumia ovat reunamuodostumat, joita Suomessa ovat mm. Salpausselät (I Ss, II Ss ja III Ss) ja Sisä-Suomen reunamuodostuma.

Reunamuodostumat syntyivät jäätikön reunan eteen rinnakkaisina deltoina tai sandureina tai niiden yhdistelminä, sanduri-deltoina (maaperäkartta/valokuva). Salpausselät, joista Ensimmäinen ( I SS ) ja Toinen ( II SS ) kulkevat kahtena rinnakkaisena selänteenä Etelä-Suomen poikki, ovat tällaisia kompleksireunamuodostumia. Salpausselkien proksimaaliosissa on moreenia ja usein myös suppia, kun taas distaaliosissa on pääasiassa lajittunutta ainesta, jonka paksuus voi olla useita kymmeniä metrejä. Salpausselkien syntyessä 12 250—11 590 vuotta sitten jäätikön reuna pysyi kummankin reunamuodostuman kerrostuessa paikallaan pari sataa vuotta. Ensimmäinen Salpausselkä syntyi 12 250 —12  050 vuotta sitten ja Toinen Salpausselkä 11 790 —11 590 vuotta. Lounais-Suomeen kerrostunut Kolmas Salpausselkä ja Pielisjärven reunamuodostuma Itä- Suomessa syntyivät 11 400—11 300 vuotta sitten. Sisä-Suomen reunamuodostuma syntyi 11 000 — 10 900 vuotta sitten.
Suomen suuret reunamuodostumat
Suurenna >
Salpausselän halkileikkaus Utista
I Salpausselän poikkileikkaus. Suurenna >
 

 

Reunamuodostumien tai harjujen yhteydessä tavattavaa kumpujen ja selänteiden muodostamaa maastoa kutsutaan kames-maastoksi (valokuva). Harjuja ja jäätikköjokiaineksen reunamuodostumia saattaa peittää joko kokonaan tai osaksi vaihtelevan paksuinen moreenikerros. Reunamuodostumavyöhykkeillä jäätikön reuna liikkui edestakaisin, jolloin moreenia kerrostui laattoina sekä lajittuneen aineksen sisälle että muodostuman päälle. Pohjanmaalla ja Lapissa moreeni taas voi peittää viimeistä jäätiköitymistä edeltävien jäätiköitymisten aikana kerrostuneita vanhoja harjuja (maaperäkartta/valokuva).

Sivun alkuun
 
< Deltat ja sandurit Maaperäkartan käyttöoppaan etusivulle Glasiaalisavet >
 

Paluu tietoarkistoon GTK:n etusivulle

painonappi, linkki palautesivulle painonappi, linkki asiahakulomakkeelle painonappi, linkki tekijänoikeustietoihin
ohut alanauha
gtk:n logo, linkki pääsivulle