GTK:n logo ylšnauhassa

Keski-Suomen reunamuodostumaan kuuluva soravaltainen sanduri-delta (kartassa vihreä alue), jonka proksimaaliosaa (kartan luoteisosassa vinoviivoitettu alue) peittää 1-1,5 m:n paksuinen moreenikerros. Seismisten tutkimusten mukaan (kartassa luotauslinja, maakerrosten paksuudet dm) Särkikankaan kerrospaksuudet ovat paikoitellen yli 30 m. 2142 03 B-D, Ruovesi, Särkikangas. Ota kuva kameralla!

Sulje ikkuna
gtk:n logo, linkki pääsivulle