GTK:n logo ylänauhassa
GTK/ Tietoaineistot/ Maaperäkartan käyttöopas/maaperä ja maalajit

Tuulikerrostumat

 
 


Ennen kuin kasvillisuus sitoi jäätiköstä vapautuneen maaperän, oli tuulen helppo kuljettaa raekooltaan sopivaa ainesta. Myöhemmin tuulen toiminta on kohdistunut sellaisiin ranta-alueisiin, joilla oli paljon hienoa lajittunutta ainesta ja joiden sijainti oli vallitsevalle tuulen suunnalle edullinen (kuva>).

Tuulikerrostumien aines on peräisin jo aiemmin lajittuneesta aineksesta, kuten ranta-, joki- tai jäätikköjokikerrostumista. Siitä on muodostunut lentohiekkakinoksia eli dyynejä tai tasaisia lentohiekkakerroksia, jotka peittävät alleen muut maalajit. Harjujen ja reunamuodostumien pinnalla ja lähimaastossa on usein vanhoja dyynejä (maaperäkartta/valokuva >). Dyynit ovat useimmiten U-muotoisia dyynejä, joiden kovera puoli aukeaa vastatuuleen. Nämä ovat saattaneet kaaren kohdalta katketa, jolloin on muodostunut tuulen suuntaisia pitkittäisdyynejä. Rantojen läheisyydessä dyynit ovat muodostuneet rannan suuntaisiksi selänteiksi.

Dyyniaines on hyvin lajittunutta karkeaa hietaa tai hienoa hiekkaa (Ø 0,06-0,6 mm). Dyynin rakenne on kerroksellinen. Kerrokset ovat yleensä suojapuolen rinteen suuntaisia. Kerrosrakenne on kuitenkin hyvin vaihteleva, koska tuulen suunnan muutokset ovat aiheuttaneet ns. ristikerroksellisuutta.


Salpausselkien alueilla esiintyy paikoittain tuulen kerrostamaa hienoa hietaa (Ø 0,02-0,06 mm), lössiä, jonka raekoostumus on lähes samanlainen kuin Keski-Euroopan lössikerrostumien (Ø 0,01-0,05 mm).

 
Sivun alkuun
 
 
< Jokikerrostumat Maaperäkartan käyttöoppaan etusivulle Postglasiaaliset savet >
 

Geotieto GTK:n etusivulle

painonappi, linkki palautesivulle painonappi, linkki tekijänoikeustietoihin
ohut alanauha
gtk:n logo, linkki pääsivulle Maaperän peruskartta 1 : 20 000, A-tyyppi Maaperän peruskartta 1 : 20 000, B-tyyppi Maaperän peruskartta 1 : 50 000 Suomen geologinen kartta 1 : 100 000 Suomen geologinen yleiskartta 1 : 400 000 Suomen maaperä 1 : 1 000 000 Geologinen retkeilykartta Suomen geologinen yleiskartta 1 : 400 000 Suomen geologinen tutkimus 1 : 200 000