GTK:n logo ylänauhassa gtk:n logo, linkki pääsivulle
GTK/ Tietoaineistot/ Maaperäkartan käyttöopas/maaperä ja maalajit

Jokikerrostumat

 
 

Monet Suomen suuret joet virtaavat ennen jääkautta muodostuneissa eli preglasiaalisissa kalliolaaksoissa, joihin jääkauden aikana kasaantui erilaisia maakerroksia. Mm. Kemijoen laaksosta on moreenin alta löytynyt viimeistä jäätiköitymistä vanhempia maaperäkerrostumia.

Virtaava vesi kulutti syviä uomia jäätikköjokien toiminnan tuloksena syntyneisiin laaksontäytteisiin ja siirsi suuria määriä hiekkaa jokisuille suistokerrostumiksi, deltoiksi. Mannerjäätikön sulaessa kasvoi maa-ala nopeasti; syntyi järviä ja näille laskujokia. Niistä muodostui vesistöjä, jotka purkautuivat mereen. Maankohoamisen vaikutuksesta syntyi jokilaaksoihin yhä uusia suistokerrostumia, jotka muodostavat jatkuvan sarjan ylimmän rannan tasosta nykyiseen merenpinnan tasoon. Suurimman maankohoamisen alueella, Pohjanmaalla ja Satakunnassa, jokien kaltevuuden pieneneminen aiheutti yhä enemmän jokakeväisiä tulvia. Niiden peittämille alueille laskeutui humuspitoista hietaa ja veden tuomaa orgaanista lietettä tulvakerrostumiksi (maaperäkartta/valokuva >) . Jokikerrostumia on maapinta-alastamme prosentin verrran.

Jokikerrostumien levinneisyys. Suurenna >
 

 

Joki ei aina pysy alkuperäisessä uomassaan, vaan hakee uuden uoman, jolloin vanha jää kuivilleen. Yhtenä syynä uomanmuutoksiin on meanderointi (kuva >), joen kulutustoiminnasta aiheutuva kaareilu. Tätä tapahtuu tasaisessa maastossa, kun hitaasti virtaava vesi hakeutuu uoman toiseen laitaan ja aiheuttaa siellä kulutusta ja vastarannalla kasaantumista. Virran vuolteen heilahdellessa laidasta toiseen joki alkaa mutkitella. Jokiuomien siirtymiseen vaikuttavat olennaisesti myös maankohoamisesta johtuneet virtaussuuntien ja laskukynnysten muutokset.

Sivun alkuun
 
< Rantakerrostumat Maaperäkartan käyttöoppaan etusivulle Tuulikerrostumat >
 

Geotieto GTK:n etusivulle

painonappi, linkki palautesivulle painonappi, linkki tekijänoikeustietoihin
ohut alanauha
gtk:n logo, linkki pääsivulle Maaperän peruskartta 1 : 20 000, A-tyyppi Maaperän peruskartta 1 : 20 000, B-tyyppi Maaperän peruskartta 1 : 50 000 Suomen geologinen kartta 1 : 100 000 Suomen geologinen yleiskartta 1 : 400 000 Suomen maaperä 1 : 1 000 000 Geologinen retkeilykartta Suomen geologinen yleiskartta 1 : 400 000 Suomen geologinen tutkimus 1 : 200 000