GTK:n logo ylänauhassa
GTK/ Tietoaineistot/ Maaperäkartan käyttöopas/maaperä ja maalajit

Moreenimuodostumat

 
 

Moreenimuodostumat

Mannerjäätikön reunan eteen kerrostui jäätikön puskemasta tai jäätiköltä valuneesta tai varisseesta moreeniaineksesta reunamoreeneja, jotka syntytapansa vuoksi sisältävät vaihtelevassa suhteessa pohjamoreenia, ablaatiomoreenia tai jäätikön etumaaston lajittuneita maalajeja jäätikön uudelleen kerrostamana ja poimuttamana, deformoimana. Mannerjäätikön reunan pysyessä pitkään samalla paikalla kerrostui sen eteen sekä moreenia että mannerjäätikön sulamisvesien kuljettamaa lajittunutta, glasifluviaalista ainesta. Tämänkaltaista reunamoreenia kutsutaan reunamuodostumaksi, koska moreeni-nimitys viittaa liikaa ainekseen. Salpausselät, jotka ovat Suomen ja ehkäpä koko maailman tunnetuimmat kvartäärikauden muodostumat, koostuvat pääasiassa lajittuneesta aineksesta ( kartta >).

 
Mannerjäätikön sulaessa syntyneet pienet reunamoreenivallit esiintyvät peräkkäisten vallien parvina ja kuvastavat jäätikön reunan jokatalvista pysähdystä tai pientä siirtymistä. Niiden synnyn kytkeminen vuodenaikojen vaihteluihin on antanut aiheen kutsua niitä vuosimoreeneiksi tai De Geer -moreeneiksi (piirros>) ajatuksen esittäjän mukaan. Englannin kielestä käännetty nimitys "pyykkilautamoreeni" kuvaa myös hyvin reunamoreenivalleja, sillä pyykkilautaa ne todella karttakuvassa tai ilmakuvassa muistuttavat.
Reunamoreenivalli. Suurenna >
 
Sivun alkuun
 
< Ablaatiomoreeni Maaperäkartan käyttöoppaan etusivulle Kumpumoreenit >
 

Paluu tietoarkistoon GTK:n etusivulle

painonappi, linkki palautesivulle painonappi, linkki asiahakulomakkeelle painonappi, linkki tekijänoikeustietoihin
ohut alanauha
gtk:n logo, linkki pääsivulle