GTK:n logo ylänauhassa
GTK/ Tietoaineistot/ Maaperäkartan käyttöopas/ Pohajvesi

 

Kallioperän pohjavesi

 

 
 

Maamme kallioperä on lähes kokonaan kiteistä peruskalliota, jonka kiviaines on vähähuokoista ja hydraulinen johtavuus on hyvin pieni. Kallioperän pohjavesi virtaakin ruhjeiden, siirrosten ja rakojen muodostamissa tiloissa. Kallioperän rikkonaisuus vaikuttaa siten ratkaisevasti pohjaveden määrään. Rikkonaisuus on usein suurinta kallion pintaosissa. Rikkonaisuus riippuu kuitenkin enemmän kivilajin rakoiluominaisuuksista. Liuskealueiden kalliokaivojen antoisuudet ovat yleensä suurimmat.

Kallioperän rikkonaisen pintaosan pohjavesi on laadultaan usein samankaltaista kuin sen päällä olevien maaperäkerrostumien pohjavesi. Syvemmällä oleva kalliopohjavesi on sitä vastoin pitkän viipymän vettä, jossa veteen liuenneiden ionien määrä on suuri. Kallioperän kivilajin vaikutus veteen liuenneiden aineiden määrään on huomattava. Liuskeiden ja emäksisten kivilajien pohjavedessä on enemmän liuenneita aineita kuin happamien kivilajien alueilla. Kalliopohjavesi on emäksisempää kuin saman alueen maaperän pohjavesi ja pintaosia lukuun ottamatta vähähappista tai hapetonta.


 
Sivun alkuun
 
< Maaperän pohjavesi Maaperäkartan käyttöoppaan etusivulle Talousveden laatuvaatimukset  >
 

Paluu tietoarkistoon GTK:n etusivulle

painonappi, linkki palautesivulle painonappi, linkki asiahakulomakkeelle painonappi, linkki tekijänoikeustietoihin
ohut alanauha
gtk:n logo, linkki pääsivulle