GTK:n logo ylänauhassa
GTK/ Tietoaineistot/ Maaperäkartan käyttöopas

Johdanto

 
 

Maaperäkartan käyttöopas on tarkoitettu maaperäkarttaa työssään tai harrastuksissaan tarvitseville sekä kaikille luonnossa liikkujille, jotka ovat havainneet kuinka vaihteleva maaperämme on ja siksi kiinnostuneet saamaan lisää tietoa sen synnyistä syvistä. Opasta voi myös hyödyntää eri oppilaitosten maaperägeologian opetuksessa.

Opas perustuu Geologian tutkimuskeskuksen aiemmin julkaisemaan ja jo loppuunmyytyyn Maaperäkartan käyttöoppaaseen (Haavisto 1983). Oppaan tarkoituksena on perehdyttää kartankäyttäjiä maaperäkartoituksen perusteisiin: maalajien luokitukseen ja tunnistamismenetelmiin, kartan kuvausohjeisiin sekä geologisten ja hydrogeologisten tietojen taustaan, joiden tunteminen ja ymmärtäminen mahdollistaa kartan tehokkaan hyväksikäytön ja tulkinnan. Oppaan loppuun on koottu maaperägeologiaa käsittelevää sanastoa ja kirjallisuutta. Kattavammat luettelot kirjallisuudesta, kartoista jne. löytyvät GTK:n Tietoarkisto- ja Informaatiopalvelut-sivuilta.

Geologian tutkimuskeskus ja Maanmittauslaitos aloittivat vuonna 1972 yhteistyön maaperäkartoituksen kehittämiseksi. Tuloksena syntyi Suomen maaperän peruskartta, jonka mittakaava on 1:20 000 tai 1:50 000. Vuonna 1979 osapuolten välille solmittiin virallinen yhteistyösopimus. Kuvausohjeiden ja kartoitusperusteiden kehitystyötä jatkettiin 1980- ja 1990-luvuilla yhteistyöosapuolten kesken. Maanmittauslaitoksen osalta maaperäkartoitus päättyi vuonna 1995. Maaperän peruskartoituksen "Kartoitusperusteet ja kuvausohjeet" päivitettiin vuonna 2003 liitteeksi GTK:n maaperäkartoituksen toimintakäsikirjaan ja vastaavat maaperän peruskarttaan tehtyjä muutoksia.

Maaperäkarttojen käyttäjien toivomuksesta myös opas päätettiin ajantasaistaa ja julkaista se sähköisessä muodossa tarvitsijoiden luettavaksi Geologian tutkimuskeskuksen verkkosivuilla. Numeerisen maaperäkarttatuotannon edelleen kehittyessä kartoitusperusteisiin ja kuvausohjeisiin mahdollisesti tehtävät muutokset voidaan näin myös entistä joustavammin päivittää tämän oppaan tuleviin versioihin.

Tekijät kiittävät Carl-Göran Sténiä ja Markku Mäkilää eloperäisiin kerrostumiin liittyvien tekstien muokkauksesta ja kuvista sekä Birgitta Backmania ja Ulpu Väisästä pohjavesi -kappaleen laatimisesta. Kiitos myös kaikille tekstin havainnollistamiseksi saatujen valokuvien ottajille (nimet mainittu kunkin valokuvan yhteydessä).

Espoossa 20.05.2005

Tekijät

 
Maija Haavisto-Hyvärinen Harri Kutvonen
Sivun alkuun
 
< Maaperäkartan käyttöoppaan etusivulle Maaperätietojen tarve >
 

Geotieto GTK:n etusivulle

painonappi, linkki palautesivulle painonappi, linkki tekijänoikeustietoihin
ohut alanauha
gtk:n logo, linkki pääsivulle Maaperän peruskartta 1 : 20 000, A-tyyppi Maaperän peruskartta 1 : 20 000, B-tyyppi Maaperän peruskartta 1 : 50 000 Suomen geologinen kartta 1 : 100 000 Suomen geologinen yleiskartta 1 : 400 000 Suomen maaperä 1 : 1 000 000 Geologinen retkeilykartta Suomen geologinen yleiskartta 1 : 400 000 Suomen geologinen tutkimus 1 : 200 000