GTK:n logo ylänauhassa
GTK/ Tietoaineistot/ Maaperäkartan käyttöopas/maaperä ja maalajit

Jäätikön kulutus

 
 
Kun jäätikkö saavuttaa riittävän paksuuden, se alkaa virrata sitkaan nesteen tavoin. Lapin jäänjakaja-aluetta ja Pohjanmaata lukuun ottamatta Suomi kuuluu jäätikön voimakkaasti kuluttamaan vyöhykkeeseen, jossa maankamara yleensä puhdistui rapautumattomaan kallioon asti. Virtaava jäätikkö kuljetti ja kerrosti ennen jääkautta syntynyttä irtainta maata kohti uloimpia vyöhykkeitään. Niinpä Keski-Euroopan pohjoisosasta saakka on tavattu Suomesta peräisin olevia kiviä ja lohkareita.

Yleisimmät uurresuunnat. Suurenna >

 

Kallion kulutusmerkkejä. Suurenna >

Jäätikön kulutus ei muuttanut suuresti maamme kallioperän topografiaa. Mannerjään on arvioitu kuluttaneen kalliota keskimäärin 7 m. Kohoumat hioutuivat ja painanteet syvenivät niin, että paikalliset kallioperän korkeuserot voimistuivat jonkin verran. Jäätikön hioessa kalliokohoumia syntyivät erityisesti rannikkoseutujen peruskallioalueille tyypilliset virtaviivaiset muodot, silokalliot (kuva >), joilla on sileä jään tulosuunnan puoleinen sivu eli vastasivu ja rosoinen, jäätikön louhima suojasivu, josta on irronnut kiviä ja lohkareita.

Silokallion muoto antaa jo käsityksen jäätikön yleisestä kulkusuunnasta, mutta tarkempia tietoja jään liikkeen suunnasta saadaan niistä kulutusmerkeistä, jotka syntyivät mannerjäätikön pohjalla olleiden kivien ja lohkareiden naarmuttaessa kallion pintaa. Yleisimmät kulutuksen jäljet ovat uurteet ja kourut, mutta niiden lisäksi on sirppimurroksia, pirstekaarteita, sirppikouruja ja simpukkamurroksia (piirros >). Jäätikön eri virtausvaiheiden aikana syntyi erisuuntaisia kulutuspintoja. Nuorempien virtausvaiheiden aikana jää kulutti vanhempia pintoja niin, että niistä on vain osia jäljellä kulutukselta suojaisissa paikoissa. Erisuuntaisia ja eri-ikäisiä virtaussuuntia kuvastavia uurteita samalla kallion pinnalla kutsutaan ristiuurteiksi.

 
Sivun alkuun
 
< Rapautuminen Maaperäkartan käyttöoppaan etusivulle Itämeren vaiheet >
 

Paluu tietoarkistoon GTK:n etusivulle

painonappi, linkki palautesivulle painonappi, linkki asiahakulomakkeelle painonappi, linkki tekijänoikeustietoihin
ohut alanauha
gtk:n logo, linkki pääsivulle