GTK:n logo ylänauhassa

Mannerjäätikön sulamisvesien kuluttamia uomia Keski-Suomen reunamuodostumaan kuuluvan hiekkavaltaisen deltan (kartassa vihreä alue) pinnalla. Pohjavesi purkautuu maanpintaan lähteinä (merkitty karttaan) deltan laitamilla. 2142 03 A, Tampere, Jakamakangas. Ota kuva kameralla!

Sulje ikkuna
gtk:n logo, linkki pääsivulle