GTK:n logo ylänauhassa
Kalliomaiden kuvaus
Kalliomaiden kuvaus

 

Symboli Merkitys Tunnus maaperäkartan tietokannassa

kalliomaa: avokallio tai kallio, jonka päällä alle 1,0 metrin maakerros, yleensä moreenia

Ka
rapautut kallio (Rp); rakka (Ra) Rp, Ra
x pienen kalliopaljastuman merkki on x tai uurrehavainto  

 

Avokallio (Ka) kuvaa aluetta, missä kallioperän päälle ei alun pitäenkään ole kerrostunut maalajeja tai josta mannerjäätikkö, sen sulamisvedet, aallokko tai virtaava vesi on kuluttanut maakerrokset pois.

Kalliomaa (Ka) kuvaa aluetta, missä kalliota peittää alle 1,0 m:n maakerros. Jos kallion päällä on jokin muu maalaji kuin moreeni, on se kuvattu pintamaana tai peittävänä kerroksena. Kalliomaata ja avokalliota ovat yleensä suuret kohomuodot.

Rapautuma (Rp) voi olla joko fysikaalisen tai kemiallisen rapautumisen tulosta. Tyypillisiä rapautumisen tuotteita ovat rapakiven moro ja Pohjois-Suomessa esiintyvä rapakallio, joka on rakenteeltaan niin löyhtynyt, että sitä voi lapiolla kaivaa. Alle 1,0 m:n paksuinen tai vaikeasti rajattava sekä rapautunutta että ehjää kalliota käsittävä alue on kuvattu ns. laatikkokuvauksella

Rakka (Ra) on Pohjois-Suomessa esiintyvä pakkasrapautumisen seurauksena kalliosta paikalleen syntynyt kivikko tai louhikko.


< Paluu
gtk:n logo, linkki pääsivulle