GTK:n logo ylänauhassa
GTK/ Tietoaineistot/Suomen kaivosteollisuus
 

Kaivokset

Yhteenveto

 

Suomessa on vuosina 1530 - 2001 ollut toiminnassa yhteensä ainakin 1 032 metalli-, teollisuusmineraali- tai karbonaattikivikaivosta. Niiden yhteinen kokonaislouhinta on ollut ainakin 1 027 miljoonaa tonnia kiveä, josta malmia on rikastettu ainakin 698 miljoonaa tonnia sekä hyötyaineiden laskennallinen bruttoarvo olisi ollut ainakin 31 miljardia euroa. Laskennallisen bruttoarvon laskentaperusteet esitetään taulukon Kaivosten tuotanto 1530 - 2001 johdannossa.

Yhteenveto Suomen kaivoksista vuosina 1530 - 2001 sekä niiden louhinnasta (rikastettua malmia) ja tuotannosta (louhinta tonneina, tuotannon laskennallinen bruttoarvo 1000 euroa).

  Luku
määrä
Kokonais-
louhinta
Malmina
rikastettu
Laskennallinen
bruttoarvo

Metallit 418 481 473 407 271 057096 17 042 840
Teollisuusmineraalit 301 267 465 416 186 307 831 5 707 652
Karbonaattikivet 315 277 624 801 240 193 680 8 460 056

Yhteensä 1 032 1 026 563 624 697 558 607 31 210 548
         Yhteenveto Suomen kaivoksista vuosina 1530 - 2001 sadan vuoden jaksoissa (malminlouhinta tonnia).

  1530-1699 1700-1799 1800-1899 1900-2001 1530-2001

SulfIdi 176 22 109 984 357 182 794 074 183 800 716
Rauta 3 654 10 273 404 081 69 441 217 69 859 225
Kromi - - - 27 167 644 27 167 644
Metallit 3 830 32 382 1 388 438 279 402 935 280 827 585
Fosfaatti - - - 144 909 439 144 909 439
Kvartsi ja maasälpä ? ? 1 120 13 072 733 13 073 853
Talkki - - - 22 531 719 22 531 719
Muut ? ? 174 6 938 206 6 938 380
Teollisuus-
mineraalit
? ? 1 294 187 452 097 187 453 391
Karbonaatti-
kivet
? ? 165 148 233 107 454 233 272 602
Rakennus-
kivet
? ? ? 1 558 802 1 558 802

Yhteensä 3 830 32 382 1 554 880 701 521 288 703 112 380

Yllä olevien taulukoiden lukuarvot poikkeavat hieman toisistaan. Tämä johtuu siitä, ensimmäisessä taulukossa on esitetty kaivoksien saama todellisen hyötyaineen määrä (malmia rikastettu) ja jälkimmäisessä malminlouhinta, jonka määrä on hieman korkeampi kuin rikastamon syöttö.

Yleisenä havaintona voidaan todeta, että ennen vuotta 1900 Suomen kaivosten louhinta oli varsin vaatimatonta. Teollistumisen kasvu näkyy jo 1800-luvulla, kuitenkin vasta 1900-luvulla alkavan varsinaisen suurteollisuuden aikana kaivoksissa käsitellyn kiven määrä on ollut aivan toista suuruusluokkaa.

Suomen kaivoksia sekä niiden toimintaa kuvataan esillä olevassa raportissa kahden päätaulukon mukaisesti. Näistä ensimmäinen on kaivosten luettelo ja jälkimmäinen yksittäisten kaivosten vuotuisen tuotannon luettelo. Taulukot ovat seuraavat:

1. Suomen kaivokset vuosina 1530 - 2001, jossa esitetään kaivosten perustiedot. Taulukkoa edeltää myös erillinen yhteenveto.
taulukko

2. Suomen kaivosten tuotanto vuosina 1530 - 2001, joka käsittelee vuosittain kaivosten louhintaa ja tuotantoa.
taulukko

Taulukoiden jälkeen on karttakuvia, jotka esittävät kaivosten maantieteellistä jakautumista. Seuraavaksi louhintamääriä kuvataan kaaviolla, ensin kaikkien kaivosten osalta ja sitten malmityyppien mukaisesti. Karttakuvien ja taulukoiden sisältöä kommentoidaan.

Seuraavalle sivulle >>>

Sivun alkuun Sisällysluetteloon Geotieto GTK:n etusivulle

painonappi, linkki palautesivulle painonappi, linkki tekijänoikeustietoihin
ohut alanauha
gtk:n logo, linkki pääsivulle